top of page

Jeg fotograferer for at opfange og udtrykke mig om oplevelser og indtryk, som jeg ikke kan formidle med mit verbale sprog. Rent tematisk er jeg optaget af at finde vej og at kunne orientere sig i livet, samt at kunne nyde og værdsætte skønhed og flygtighed.

Jeg er optaget af menneskets psykologi. Følelser, tanker og skjulte sider. Inden for den dybdepsykologiske skole omfatter menneskets psykologi både det bevidste og det ubevidste, og den schweiziske psykiater C.G. Jung arbejdede med begrebet skyggesider, som er de sider af ens personlighed, som man ikke vil vedgå sig, og som derfor havner fortrængt i ens skygge. 

I nogle serier arbejder jeg på at zoome ind på de motiver jeg undersøger, og de kan få et abstrakt præg. I andre serier kan virkemidler som sløring og særlige farver, underbygge billedets indhold, fx kan mørke eller utydelige billeder, kan være udtryk for, at det kan være svært orientere sig... fx i livet.

Sanseligheden er i fokus i mine fotografier. At arbejde med billeder er for mig en måde at opleve, søge ind i og fastholde en flygtig og hastig verden på. Et forsøg på at sætte den i stå for en stund, så jeg bedre kan sanse og reflektere over det, jeg oplever. Mit farvevalg er symbolsk og kan spænde fra insisterende, sensuelle, dramatiske røde nuancer til meditative, beroligende eller melankolske blålige toner. 

bottom of page