Disorientation

Jeg er optaget af det anelsesfulde og skjulte, hvor man ikke helt kan orientere sig, passere eller gennemskue scenarierne. Jeg opsøger og undersøger hverdagsagtige steder og motiver. Stier, krat, en skov, et gitter. Via billed-redigering opstår der måske en fornemmelse af utryghed, vildfarelse, desorientering og manglende holdepunkter. En fornemmelse man måske kan associere til fra andre sammenhænge i livet.

Fleurs Bleues

Jeg indfanger blomster i forskellige livsfaser og portrætterer skønheden, det blide, forfaldet, det levende, det nedslående og det døende.  Jeg sammen-sætter disse ”portrætter” af blomster med symbolske naturbilleder, der understøtter eller kontrasterer blomsterne. Jeg ser ligheder mellem naturens væsen og menneskets følelsesliv... det knudrede, det forblæste, det slørede, og jeg forsøger at ramme en melankolsk tone, der kan associeres til det, der har været, som ikke er der længere. Jeg har valgt at arbejde med blå kølige farvetoner i denne serie, da jeg tænker, at det underbygger temaet tydeligst.

Hiding... hidden

Gardiner har den egenskab, at de kan sløre, begrænse, og man kan lukke af for ind- og udsyn. Gardiner kan afskærme og beskytte. Mennesker, oplevelser og livet rummer ofte flere lag end det umiddelbart synlige. Der kan være ting hos en selv eller i livet, man ikke ønsker at se i øjnene.

 

Jeg finder gardinmotiverne forskellige steder i Danmark og i udlandet. Jeg efterbearbejder mine fotografier i farver og giver billederne symbolske betydninger.

Jeg er optaget af menneskets psykologi, dets følelser, tanker og skjulte sider. Inden for den dybde-psykologiske skole omfatter menneskets psykologi både det bevidste og det ubevidste, og den schweiziske psykiater C.G. Jung arbejdede med begrebet skyggesider, som er de sider af ens personlighed, som man ikke vil vedgå sig, som derfor havner fortrængt i ens skygge. 

© Henriette Dan Bonde 2020