Intriguing Darkness

Henriette Dan Bonde Intriguing Darkness

Jeg er optaget af det anelsesfulde og skjulte, hvor man ikke helt kan orientere sig, passere eller gennemskue scenarierne. Jeg opsøger og undersøger hverdagsagtige steder og motiver. Via billedredigering opstår der måske en fornemmelse af utryghed, desorientering og manglende holdepunkter. En fornemmelse man måske kan associere til fra andre sammenhænge i livet.

Capturing Volatility

henriette dan bonde art photos fleurs bl

Jeg indfanger blomster i forskellige livsfaser og portrætterer skønheden, det blide, forfaldet, det levende, det nedslående og det døende.  Jeg sammen-sætter disse ”portrætter” af blomster med symbolske naturbilleder, der understøtter eller kontrasterer blomsterne. Jeg ser ligheder mellem naturens væsen og menneskets følelsesliv... det knudrede, det forblæste, det slørede, og jeg forsøger at ramme en melankolsk tone, der kan associeres til det, der har været, som ikke er der længere. Jeg har valgt at arbejde med blå kølige farvetoner i denne serie, da jeg tænker, at det underbygger temaet tydeligst.

Behind Concealments

Henriette Dan Bonde - Behind Concealment

Gardiner har den egenskab, at de kan sløre, begrænse, og man kan lukke af for ind- og udsyn. Gardiner kan afskærme og beskytte. Mennesker, oplevelser og livet rummer ofte flere lag end det umiddelbart synlige. Der kan være ting hos en selv eller i livet, man ikke ønsker at se.

 

Jeg finder gardinmotiverne forskellige steder i Danmark og i udlandet. Jeg efterbearbejder mine fotografier i farver og giver billederne symbolske betydninger.

Jeg er optaget af menneskets psykologi, dets følelser, tanker og skjulte sider. Inden for den dybdepsykologiske skole omfatter menneskets psykologi både det bevidste og det ubevidste, og den schweiziske psykiater C.G. Jung arbejdede med begrebet skyggesider, som er de sider af ens personlighed, som man ikke vil vedgå sig, som derfor havner fortrængt i ens skygge. 

Presence Revealed

Henriette Dan Bonde Presence Revealed se

Der toner en flygtig skønhed frem for mit blik, hvis jeg giver mig tid. Usynligt bliver til synligt. Langsomt skabes der små kompositioner og sanselige scenarier, men det kræver tid, ro og nærvær at få øje på. 

 

Jeg forstørrer et lille hjørne af verden, så andre måske også kan se de små universer, der opstår. Jeg billedbehandler mine indtryk og gør dem mere stemningsmættede. Mit fokus er på det, der viser sig, hvis man er nær-værende og giver sig tid…. i det enkelte øjeblik og i livet

© Henriette Dan Bonde 2021